NancyAnna

94 teksty – auto­rem jest Nan­cyAn­na.

Życie jest pros­te, trze­ba tyl­ko w to uwierzyć.


Ang. Li­fe is sim­ple, you on­ly need to believe. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 5 marca 2012, 17:29

To nie miłość na­daje nasze­mu życiu sens, ro­bimy to my sami. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 lutego 2012, 15:35

Przyszło mi cier­pieć tyl­ko dla­tego, że uwie­rzyłam w miłość. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 8 grudnia 2011, 19:55

Bo ko­bieta ma cza­sem ta­kie dni, kiedy to na­wet kiw­nięcie pal­ca wy­wołuje u niej atak płaczu. [...] 

myśl
zebrała 48 fiszek • 17 stycznia 2011, 21:41

Tak mało możemy w mo­men­cie, gdy życie rzu­ca nam kłody pod no­gi. [...] 

myśl
zebrała 40 fiszek • 25 grudnia 2010, 20:24

Nauka miłości.

Stała tak wpat­rując się w niebo. Jej twarz oświet­lał blask księżyca, włosy roz­wiewał chłod­ny po­wiew wiat­ru. Z wy­razu jej twarzy nie można było wyczy­tać żad­ne­go uczu­cia, stała z pod­niesioną ku górze głową. [...] — czytaj całość

opowiadanie • 12 grudnia 2010, 18:52

I tak nag­le w środ­ku mroźniej zi­my zgasł piecyk og­rze­wający mo­je ser­ce. [...] 

myśl
zebrała 57 fiszek • 2 grudnia 2010, 21:04

A wie­czo­rami chodziła na spa­cery, bo wie­działa, że i on kocha wpat­ry­wać się w księżyc. [...] 

myśl
zebrała 36 fiszek • 24 listopada 2010, 18:28

Dałeś nadzieję mówiąc: jes­teś moim szczęściem,
w krótkiej chwi­li odeb­rałeś ją milczeniem. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 23 listopada 2010, 18:05

natłok.

Nie mam Ciebie,
tęsknię,
Pragnę moc­niej,
codziennie.
Czuję brak,
tyl­ko gdy Cię nie ma,
Słowa wy­powiada­ne
przez Ciebie, poemat.
Uśmiech Twój,
zaw­sze szczery,
w to co czuję nie wierzę,
to chy­ba miłość,

mówię szczerze. 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 13 listopada 2010, 12:02
NancyAnna

rozważna, praktyczna, nieromantyczna

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NancyAnna

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność